Peutervierdaagse

De jeugd is onze toekomst en dat wordt goed zichtbaar bij de kinderopvanglocaties in Horst aan de maas. Iedere dag werken de pedagogen hard om ons kostbaarste bezit positief en gezond op te laten groeien. Zo ook door het organiseren van de peutervierdaagse van 7 tot 10 juni. Verspreid over heel Limburg lopen er meer dan 10.000 peuters mee. In de gemeente Horst aan de Maas zijn dat 751 kinderen, 110 pedagogen en verschillende vrijwilligers en samen maken ze dit tot een groot succes.

Peutervierdaagse

wandelen rondom hun locatie. De dagen worden feestelijk aangekleed, zodat bewegen een feestje is! Na iedere wandeling krijgen de kinderen een stempel en natuurlijk aan het einde van de week die welverdiende medaille en het wandeldiploma! De Peuter4daagse is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) JOGG en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

Afgelopen maanden is er door 16 verschillende opvanglocaties van de organisaties ’t Nest, Spring en Huize Zeldenrust hard gewerkt om een mooi draaiboek te maken voor de peutervierdaagse. Het draaiboek wordt samen met lokale partners in uitvoering gebracht. Voor de ene betekent dit een heerlijke picknick en een ander gaat wandelen bij een zorginstelling om daar niet alleen de peuters in beweging te krijgen, maar ook de bewoners te activeren.

Vroeg beginnen is vroeg winnen

In de eerste levensjaren van een kind volgen cognitieve en fysieke ontwikkelingen elkaar snel op. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is medebepalend voor het beweeggedrag in hun verdere leven. Hoewel beperkt onderzoek is gedaan naar beweeggedrag van kinderen jonger dan 4 jaar, laten studies meestal zien dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en gunstige ontwikkeling van jonge kinderen. Dat is ook het inzicht van de expertpanels uit verschillende landen waar al een beweegrichtlijn voor deze groep bestaat. Voor kinderen vanaf 4 jaar laat onderzoek zien dat lichamelijke activiteit samenhangt met een hogere botdichtheid, hogere fitheid en een betere motorische ontwikkeling. (Bron: www.Allesoversport.nl, Artikel: Beweegadvies voor jonge kinderen: regelmatig bewegen en weinig stilzitten)