Onze verenigingsondersteuners

Of het nu om een te kort aan vrijwilligers of bestuursleden gaat of om financiële problemen, verenigingen hebben steeds vaker hulp nodig. En dat is precies wat wij doen! Als verenigingsondersteuner helpen wij niet alleen de vereniging die aan de bel trekt, maar we spreken ook de vereniging aan die (nog) niet om ondersteuning vraagt. Problemen voorkomen is altijd beter dan problemen oplossen toch?

Over het algemeen is het aantal mensen dat lid is van een vereniging de laatste jaren afgenomen. Vrijwilligers zijn lastig te vinden, besturen kampen met een tekort aan leden en ook trainers staan niet in de rij. Het zijn dus geen gloriejaren voor onze lokale sportclubs, toch is nog altijd 25% van de mensen in Nederland lid van een vereniging. Gelukkig maar, want lokale sportverenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in steden en dorpen.

Samenwerken

Dit betekent wel dat verenigingen mee moeten bewegen met ontwikkelingen en zich moeten voorbereiden op de toekomst. Hier zijn meerdere manieren en oplossingen voor, maar we zien er wel één lijn in: samenwerken. En dat kan op veel verschillende manieren.

Wij denken met je mee

Een oplossing die we vaker tegenkomen voor het tekort aan (bestuurs)leden en vrijwilligers is het oprichten van een omni-vereniging. Een omni-vereniging is een vereniging met één naam, maar bestaat uit verschillende takken van sport. Zo sporten turners, volleyballers, badmintonners en voetballers onder dezelfde naam. Op deze manier hoeft bijvoorbeeld niet elke vereniging een penningmeester te vinden. Één iemand kan deze taak voor alle verenigingen samen op zich nemen. Hierdoor komen handen vrij die op andere manieren ingezet kunnen worden en kunnen alle reeds beschikbare handen voor één vereniging worden ingezet in plaats dat deze verdeeld worden over 5 kleinere verenigingen. Ook het benodigde aantal vrijwilligers of bestuursleden neemt zo af. Naast het vrijwilligersprobleem, lost het ook praktische problemen op. De drank-, materialen-, en kledinginkoop kan samen opgepakt worden en is dus goedkoper op die manier. Een mooi voorbeeld hiervan is Expeditie Sevenum. Dit is een samenwerkingsverband van maar liefst 11 verenigingen. Het mooie is: dit verband is uit eigen initiatief ontstaan! Een andere oplossing zou een betaald bestuur kunnen zijn. Veel voetbalverenigingen hebben al een technisch jeugd/seniorencoördinator die een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden. Dit zou dus ook op bestuurlijk niveau kunnen. De vereniging wordt complexer dus wordt er meer tijd, energie en deskundigheid gevraagd. Door full- en/of parttime betaalde besturen in te voeren, kunnen de verenigingen goed blijven draaien en kunnen vrijwilligers kortere en eenvoudigere taken invullen.

Elke vereniging is anders

Elke vereniging is natuurlijk anders en daarom is er ook niet één oplossing die we overal kunnen toepassen. We proberen lijntjes uit te zetten en vooral samen na te denken over het vitaal houden van verenigingen. Het is maatwerk, verandering kost tijd en het zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar wij willen die uitdaging wel aangaan. Jouw vereniging ook?

Terug naar Verenigen aan de Maas