De opstelling

Om dit sportakkoord tot een succes te maken, maken we met elkaar de ideale opstelling met verschillende posities.
De sterkste opstelling om Sport aan de Maas (Horster Sportakkoord) tot een groot succes te maken.

De opstelling bestaat uit:

Visual met de tekst: Supporters

De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’ van Sport aan de Maas. Denk hierbij aan de scholen, kinderopvang, verenigingen, zorgorganisaties, de gemeente etc. Met de ondertekening ontvangen de supporters (partners) een driejarige ‘seizoenkaart’ van Sport aan de Maas. Samen gaan we de komende jaren aan de slag, sturen we bij en vieren we de successen en goede resultaten.

Visual met de tekst: Staf

De regie, coördinatie en uitvoering van dit akkoord ligt bij het uitvoeringsteam Sport aan de Maas. De beweegcoaches, sportconsulenten en verenigingsondersteuners vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes maken van Sport aan de Maas.

Visual met de tekst: Spelers

Alles draait uiteindelijk om de spelers oftewel de inwoners van Horst aan de Maas. De programma’s en projecten die worden uitgevoerd richten zich op het in beweging brengen en houden van jong tot oud. Daarmee zorgen we ervoor dat jong en oud lekker in z’n vel zit.

Visual met de tekst: Pers

We geloven in de toegevoegde waarde van communicatie en daar gaan we extra op inzetten. We benutten de lokale communicatiekanalen om de vele goede verhalen te delen, succes samen te vieren en om zoveel mogelijk spelers in Horst aan de Maas te bereiken.

Visual met de tekst: Sponsors

Om Sport aan de Maas te realiseren zijn middelen nodig en dus zoeken we sponsors en donateurs. Een aantal sponsors is reeds gevonden: de gemeente Horst aan de Maas, scholen, kinderopvang, zorgorganisaties en de rijksoverheid. Samen leggen zij financiële middelen in om de vele ambities te kunnen realiseren. Uiteraard blijven we op zoek naar nieuwe sponsors! De vrijwillige inzet vanuit de verenigingen vertegenwoordigt al een dusdanige maatschappelijke waarde, dat we daarmee de verenigingen aanmerken als dé ‘vrijwillige’ sponsor van Sport aan de Maas!

Visual met de tekst: Prijzenkast

De goede initiatieven, de mooie verhalen, de lokale helden. Hier willen we een jaarlijkse waardering aan geven middels een jaarlijkse sportprijs. Samen met de supporters van Sport aan de Maas werken we dit de komende periode verder uit.