Wat we doen

Kinderen en jeugd

Een gezonde leefstijl begint op een jonge leeftijd. Kinderen en jongeren maken van jongs af aan kennis met sport, bewegen en gezondheid. Zo kunnen ze zich sportief en gezond ontwikkelen. Veel kinderen kijken veel tv, drinken te vele frisdrank en eten te weinig fruit en groente. We laten ze zien dat een gezonde leefstijl niet alleen gezond, maar ook erg leuk is.

Senioren

In Horst aan de Maas kan iedereen meedoen. Niemand staat aan de kant. We stimuleren sport en bewegen bij de kwetsbare doelgroep, zoals senioren en mensen met een beperking. Door te blijven bewegen, zijn zij onafhankelijker en hebben ze minder zorg nodig. Sport aan de Maas wil hen helpen om eenzaamheid en ongezonde leefstijl tegen te gaan. We zorgen samen met verenigingen en (zorg)organisaties voor een passend beweegaanbod.

Verenigingen

Wij geloven in de kracht van onze verenigingen. Zij verbinden mensen uit alle lagen en leeftijden met elkaar. Wekelijks ontmoeten mensen elkaar bij een vereniging en dat maakt ze goud waard. Toch staan ze voor grote uitdagingen. En samen pakken we deze aan. We maken van onze verenigingen echte spelbepalers die klaar zijn voor de toekomst.