Grubbenvorst Verenigt

Grubbenvorst verenigt in een samenwerkingsverband waarin 24 verenigingen en organisaties uit Grubbenvorst de handen ineen hebben geslagen. Sport, recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en de overheid gaan samen de uitdaging aan om elkaar in de toekomst te helpen, ondersteunen en te verbeteren.

“Door samen te werken kunnen we de uitdaging aan en zijn we beter in staat de kansen te benutten en ambities te verwezenlijken”, aldus Roy Knelisse (voorzitter Grubbenvorst Verenigt).

De samenwerking tussen de verschillende partijen kan onder andere een uitwisseling van vrijwilligers zijn. “In deze tijd is het soms lastig om aan vrijwilligers te komen en ook wat van ze te verwachten. Je ziet veel verenigingen om je heen die samenwerking zoeken. Met Grubbenvorst Verenigt kunnen we deze kansen grijpen”, aldus John Jennniskens (voorzitter Gewoën Grubbenvors).

Vanuit Sport aan de Maas bieden wij ondersteuning aan Grubbenvorst Verenigt voor het stimuleren en ontwikkelen van passend en vernieuwd sport- en beweegaanbod en verdere samenwerkingen tussen organisaties. Wij begeleiden en ondersteunen de partners van Grubbenvorst Verenigt om samen te werken op het gebied van (vernieuwend) aanbod, accommodaties, communicatie, samenwerken, het organiseren van (gezamenlijke) activiteiten en evenementen en de algemene ondersteuning Grubbenvorst Verenigt.