De totstandkoming van het Sportakkoord

Van Nationaal Sportakkoord naar lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Horst aan de Maas gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers.

Het proces: Het Horster Sportakkoord

Op 28 november 2019 hebben 78 enthousiaste verenigingen, organisaties en inwoners samen het Horster Sportakkoord ondertekend. Bekijk hieronder een compilatie van deze avond.

Op dit moment telt het Horster Sportakkoord maar liefst <aantal> partners. Samen hebben ze dromen en ambities verzameld. Deze zijn vertaald naar concrete plannen om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Horst aan de Maas kunnen sporten, bewegen en meedoen.