De totstandkoming van het Sportakkoord

Van Nationaal Sportakkoord naar lokaal Sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Horst aan de Maas gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het proces: Het Horster Sportakkoord

Al jaren wordt er in de gemeente Horst aan de Maas samengewerkt op het gebied van Sport en Bewegen, vanuit Sport aan de Maas. Het sluiten van het lokaal sportakkoord hebben we aangegrepen om, samen met vele partners, sport en bewegen nog meer op de kaart te zetten en hier samen werk van te maken.

Dit heeft erin geresulteerd dat op 28 november 2019, 78 enthousiaste verenigingen, organisaties en inwoners samen het Horster Sportakkoord hebben ondertekend. Bekijk hier een compilatie van deze avond. Op dit moment telt het Horster Sportakkoord maar liefst 86 partners. Vanuit de gezamenlijke ambities zijn we aan de slag gegaan met concrete plannen om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Horst aan de Maas kunnen sporten, bewegen en meedoen.