Horster Preventieakkoord

In navolging op het Horster Sportakkoord wordt er gestart met een lokaal preventieakkoord. Het akkoord gaat in op thema’s als rookvrije generatie en inwoners op gezond gewicht. Daarvoor doen we een oproep aan verenigingen, organisaties en inwoners om input te geven via een vragenlijst of tijdens de klankbordgroepbijeenkomst op woensdag 17 maart.

Klankbordgroepsessie

Verenigingen, organisaties en inwoners worden gevraagd om een klankbordgroep bij te wonen op woensdag 17 maart. De klankbordgroep is een afvaardiging en vertegenwoordiging van diverse partijen uit de samenleving. Zij bepalen de focus en prioritering van het preventieakkoord en gaan aan de slag met de actiepunten.

Concept preventieakkoord

Op woensdag 7 april wordt het concept preventieakkoord toegelicht.

Ondertekening preventieakkoord

In mei vindt de officiële ondertekening van het akkoord plaats.

Heb je vragen? Neem contact op met Formateur preventieakkoord Ellen Thijssen via ellen@negen.nl.