MQ Scan

De MQ Scan is een tool om meer inzicht te krijgen in de motoriek van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Aan de hand van een parcours leren we meer over het motorische niveau en -ontwikkeling van kinderen. De tijd die het kind het parcours loopt, de leeftijd en het geslacht bepalen de MQ-score. Hiermee kunnen we niet alleen talent herkennen en stimuleren. Ook kinderen met een mindere motoriek worden uitgenodigd om naschools extra beweeglessen te volgen.

Weer lekker bewegen

De motoriek speelt een rol bij de betrokkenheid van kinderen bij fysieke activiteiten en een actieve en gezonde leefstijl. Maar ook bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie en fitheid. We zorgen ervoor kinderen hun motorische achterstand inhalen, zodat ze weer lekker kunnen bewegen.