Start Horster Preventieakkoord

In navolging op het Horster Sportakkoord wordt er gestart met een lokaal preventieakkoord. Het akkoord gaat in op thema’s als rookvrije generatie en inwoners op gezond gewicht. Daarvoor doen we een oproep aan verenigingen, organisaties en inwoners om input te geven via een vragenlijst of tijdens de klankbordgroepbijeenkomst op woensdag 17 maart.

“Het is prettig wonen en leven in Horst aan de Maas. Veel inwoners, organisaties en verenigingen hebben aandacht voor een goede gezondheid. Er gebeurt al veel in de gemeente en dat doen we goed. Toch zien wij nog kansen om het leven in de gemeente Horst aan de Maas nog prettiger te maken. Daarom gaan we in de gemeente Horst aan de Maas aan de slag met een lokaal preventieakkoord”, aldus Ilvy Sanders. In navolging van het Horster Sportakkoord gaat het preventieakkoord in op thema’s, zoals de rookvrije generatie, inwoners op gezond gewicht, het matigen van alcoholgebruik en een drugsvrije samenleving. Uiteindelijk worden het preventieakkoord en het sportakkoord samengevoegd.

Vragenlijst en klankbordgroep

“Het preventieakkoord is van én voor alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. Daarom roepen we iedereen op om mee te denken. We horen graag welke kansen en mogelijkheden jullie zien. Daarvoor nodigen wij jullie uit om via een vragenlijst input te geven op eerdergenoemde thema’s. Deze input is erg belangrijk en kan tot uiterlijk tot 22 maart aangeleverd worden”, vertelt Ellen Thijssen (Formateur preventieakkoord). Daarnaast worden verenigingen, organisaties en inwoners gevraagd om een klankbordgroep bij te wonen op woensdag 17 maart. De klankbordgroep is een afvaardiging en vertegenwoordiging van diverse partijen uit de samenleving. Zij bepalen de focus en prioritering van het preventieakkoord en gaan aan de slag met de actiepunten.

Vervolg

De input van zowel de vragenlijst als de klankbordgroepsessie worden samengevoegd in het preventieakkoord. Vervolgens wordt het concept preventieakkoord op woensdag 7 april toegelicht en in mei vindt de officiële ondertekening van het akkoord plaats.

Heb je vragen? Neem contact op met Formateur preventieakkoord Ellen Thijssen via ellen@negen.nl.