Verenigingen zetten goede stappen rondom hun kader en technisch beleid

Ondanks dat sportverenigingen het moeilijk hebben in deze corona-tijd zitten ze niet stil, maar besteden ze juist nu extra aandacht om zaken op de achtergrond in orde te maken. Zo zijn zowel de volleybal- als voetbalverenigingen in Horst aan de Maas de afgelopen tijd druk bezig om goede stappen te zetten op het gebied van hun kader en technisch beleid.

Voetbal naar een hoger plan door te investeren in trainers

Het trainen en begeleiden van deze actieve voetballers en voetbalsters bij onze 12 Horster voetbalverenigingen wordt in overgrote deel gedaan door vrijwilligers. Zowel Sport aan de Maas, de KNVB alsook RKSV Wittenhorst als grootste vereniging binnen Horst aan de Maas vinden het belangrijk te investeren in dit jeugdkader.

Bovenstaande partijen hebben elkaar gevonden en het initiatief genomen om op 3 maart een inspiratiesessie te organiseren voor alle voetbalverenigingen en te bekijken welke behoeften er liggen om eventueel tot één of wellicht meerdere gezamenlijke cursustrajecten te komen. Tijdens de sessie bleek al gauw dat de behoefte er zeker is om gezamenlijk e.a. op te pakken. Zo gaf een vereniging aan: “heel goed initiatief om dit gezamenlijk in Horst aan de Maas te regelen. Normaal is het lastig om als individuele vereniging te voldoen aan het minimale aantal deelnemers voor een cursus en zo kunnen we elkaar hierin helpen”.

Volleybalverenigingen zoeken de samenwerking op

Ook de volleybalverenigingen in onze gemeente hebben geregeld contact met elkaar. Een tijdje geleden hebben een aantal technisch verantwoordelijken van Hovoc, VC Olsredlem, VC Athos en VC Trivia elkaar opgezocht. Iedere vereniging heeft apart een bepaald beleid rondom kader, maar door samen een traject op te zetten kan er meer bereikt worden. De verenigingen willen het hun trainers en coaches mogelijk maken om deel te nemen aan verschillende cursus- en opleidingsmogelijkheden. Deze cursussen en opleidingen worden dan gezamenlijk georganiseerd en zijn toegankelijk voor alle trainers en coaches van de volleybalverenigingen uit Horst aan de Maas.

“Ik vind het echt heel goed en mooi initiatief van de volleybalverenigingen. Soms heb je als kleine verenigingen niet de mogelijkheid om bepaalde trajecten zelfstandig op te zetten. Door samen te werken, bundel je krachten en zorg je ervoor dat je een sterk opleidingsaanbod neer kunt zetten. Ik heb de verenigingen direct gewezen op de mogelijkheden die er zijn vanuit het sportakkoord en momenteel zijn we samen met de Nevobo aan het bekijken of we een mooi aanbod op kunnen zetten.”, zo vertelt verenigingsondersteuner Manon van Veghel.

Ook aan de slag?

Wil je ook aan de slag met de (door)ontwikkeling van jouw kaderbeleid of zou je graag de samenwerking met andere verenigingen op willen zoeken? Neem contact op met verenigingsondersteuner Manon van Veghel via Manon@negen.nl