Services Horster Sportakkoord

Gratis opleidingen en cursussen volgen?

Tijdens de uitvoering van het Horster Sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van diensten om verenigingen en sportclubs te ondersteunen. Dit noemen wij services.

De verenigingen binnen gemeenten waar een lokaal sportakkoord is ondertekend, kunnen aanspraak doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportclubs, kaderleden en vrijwilligers. Dit in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te realiseren. Inmiddels hebben 85 partners zich aan het Horster Sportakkoord verbonden. Dit betekent dat ook verenigingen uit Horst aan de Maas aanspraak kunnen doen op services en daar (bijna) kosteloos gebruik van maken. Samen zetten we sport en bewegen op de kaart, zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen én maken we onze verenigingen klaar voor de toekomst.

Er is in Horst aan de Maas al goed gebruik gemaakt van het servicebudget. Services die al ingezet zijn:

 • Bestuursopleiding: besturen met impact
 • Opleiding vertrouwenscontactpersonen
 • Cursus Pedagogische ondersteuning
 • Trainersopleiding volleybalverenigingen
 • Trainersopleiding badminton
 • Trainersopleiding judo
 • Trainersopleidingen voetbal

Op basis van o.a. diverse individuele gesprekken, zetten we op dit moment in op onderstaande drie services voor de verenigingen. Geef je interesse door en neem gratis deel!

1. Bestuurscoaching

Het is verleidelijk om te denken dat bestuurscoaching alleen ingezet moeten worden als het niet goed gaat in het bestuursteam. In tegendeel; heb je ambitie, wil je gebruik maken van de (misschien wel verborgen) aanwezige kwaliteiten in je team of wil je gewoon een nog beter team worden? Dan kan bestuurscoaching voor ieder team van toegevoegde waarde zijn. De coach gaat dan met het bestuur in gesprek. Vanuit een oprecht gesprek geeft de coach jullie handvatten waar je als team mee verder kunt en reflecteert hij of zij hetgeen aan de bestuurstafel wordt besproken.

Hoe kunnen de verschillende mensen in een bestuur zo goed mogelijk samenwerken? Hoe zorg je dat een vergadering zo effectief mogelijk verloopt? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit? En welke verwachtingen heeft elk bestuurslid? Het zijn vragen die waarschijnlijk niet vaak worden gesteld tijdens bestuursvergaderingen, maar die wel cruciaal kunnen zijn voor een goede samenwerking. In het nieuwe traject bestuurscoaching werken besturen samen met een coach aan een (nog) betere chemie tussen bestuursleden.

 • Voor besturen van allerlei soorten verenigingen
 • Locatie: bij de eigen vereniging
 • Duur: 1 dagdeel
 • Periode: doorlopend (inzet altijd mogelijk)
 • Gratis
 • Als vervolg is er een mogelijkheid tot een uitgebreider traject van max. 5 avonden

Klik hier voor meer informatie over bestuurscoaching.

2. De Theatervoorstelling: ‘Naar een positief Sportklimaat’

Wil je als sportclub betere prestaties en een sterke vereniging? Kom dan naar de humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. De voorstelling zorgt voor een krachtige aanzet naar een positiever sportklimaat voor de club. Want het coachen van ouders en trainers kan wel wat positiever.

 • Voor trainers/coaches en bestuurs- en commissieleden binnen de club
 • Locatie: n.t.b. (waarschijnlijk ’t Gasthoes – Theaterzaal)
 • Duur: 75 minuten
 • Periode: voorjaar van 2022
 • Gratis
 • Als vervolg is er een mogelijkheid om de theatervoorstelling voor de eigen vereniging te organiseren

Klik hier voor meer informatie over de theatervoorstelling.

  3. Procesbegeleiding vrijwilligersbeleid

  Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een vereniging of het nu gaat om bestuursleden, trainers, kantinemedewerkers of de materiaalbeheerder. Stuk voor stuk dragen deze vrijwilligers hun steentje bij aan de vereniging. Om vrijwilligers zo goed mogelijk te binden, begeleiden en behouden is het belangrijk dat er een goede basis komt te liggen waar de vereniging op terug kan vallen. Heeft jouw vereniging nog geen vrijwilligersbeleid of is het beleid toe aan vernieuwing? Ga onder begeleiding van Sport aan de Maas het proces aan om gezamenlijk met een werkgroep vanuit de vereniging te komen tot een (nieuw) vrijwilligersbeleid.

  • Voor de vereniging (werkgroep samenstellen met: vrijwilligers, bestuursleden en leden)
  • Locatie: bij de eigen vereniging
  • Duur: 4 dagdelen
  • Periode: doorlopend (inzet altijd mogelijk)
  • Gratis
  • Als vervolg begeleid de verenigingsondersteuner (indien gewenst) ook bij de uitvoering van het beleid

  Gratis deelnemen?

  Interesse om kosteloos deel te nemen aan één of meerdere opleidingen? Dat kan! Geef je interesse door via bovenstaande buttons. Als partner van het Horster Sportakkoord heb je voorrang om als eerste deel te nemen aan de opleidingen. Op basis van het aantal aanmeldingen en de geldende corona richtlijnen bekijken we hoeveel deelnemers er per vereniging kunnen deelnemen en wanneer en hoe (fysiek of digitaal) de opleidingen georganiseerd worden. Hierover word je later nog geïnformeerd.

  Zelf een aanvraag indienen of een trainersopleiding laten vergoeden?

  Laat ons weten op welk gebied jouw vereniging ondersteund of geïnspireerd wil worden. Wij bundelen de vragen en bekijken of er een opleidings- of ondersteuningsmogelijkheid is die we vanuit de services (gedeeltelijk) kunnen financieren. Wil je trainers een opleiding laten volgen vanuit de bond en zou je graag willen dat dit (gedeeltelijk) gefinancierd wordt vanuit het servicebudget? Laat dit ons dan ook weten! Wij bekijken samen met de Adviseur Lokale Sport welke aanvragen er binnen komen en gaan na wat de mogelijkheden hierin zijn.

  Neem bij vragen of interesse contact op met verenigingsondersteuner Joey Rutten via joey@negen.nl of 06-47949518