Services Horster Sportakkoord

Gratis opleidingen en cursussen volgen?

Tijdens de uitvoering van het Horster Sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van diensten om verenigingen en sportclubs te ondersteunen. Dit noemen wij services.

De verenigingen binnen gemeenten waar een lokaal sportakkoord is ondertekend, kunnen aanspraak doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportclubs, kaderleden en vrijwilligers. Dit in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te realiseren. Inmiddels hebben 85 partners zich aan het Horster Sportakkoord verbonden. Dit betekent dat ook verenigingen uit Horst aan de Maas aanspraak kunnen doen op services en daar (bijna) kosteloos gebruik van maken. Samen zetten we sport en bewegen op de kaart, zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen én maken we onze verenigingen klaar voor de toekomst.

Op basis van o.a. de verenigingsmonitor, het sportakkoord en diverse individuele gesprekken, zetten we op dit moment in op drie services voor de verenigingen. Wij doen een aanvraag op de drie onderstaande opleidingen waar verenigingen kosteloos aan deel kunnen nemen:

1. De bestuurdersopleiding ‘Besturen met impact’

Deze opleiding geeft bestuurders de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Bestuurders worden op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. De opleiding vergroot kennis en vaardigheden én geeft handreikingen bij de uitdagingen waar bestuurders voor staan. De opleiding wordt georganiseerd vanuit de KNVB, maar is toegankelijk en geschikt voor bestuurders van allerlei soorten sportverenigingen. Lees meer

  • Vier bijeenkomsten, zelfstudie en een eindopdracht
  • Tijdsinvestering: 40 uur in ongeveer 4 maanden
  • In het voorjaar van 2021
  • Maximaal 16 deelnemers

VOL: aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Toch interesse? Laat het Manon weten via manon@negen.nl. Wellicht kan de opleiding bij genoeg interesse later in het jaar of volgend jaar nogmaals gestart worden.

2. Pedagogische ondersteuning voor trainers en coaches

Je hebt het vast wel eens meegemaakt: een sporter misdraagt zich tijdens training of wedstrijd. Met als resultaat; andere sporters in jouw team balen, beleven minder plezier en overwegen misschien zelfs te stoppen. Dat zijn kritische momenten. Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier beleeft in jouw team? Hoe daag je elk kind uit? Hoe zorg je voor structuur en duidelijkheid binnen én buiten jouw team? Hoe ga je om met spelers die niet luisteren? Hoe ga je om met ouders? Allemaal vragen die je als trainer vaak hebt en in deze cursus beantwoord worden.

4-Sills Soccer Academy

4-Skills Soccer Academy onderscheidt zich landelijk, door een complete cursus aan te bieden omtrent het pedagogisch handelen van de trainer/leider. De cursus is geschikt voor van allerlei soorten sporten. "Wat vaak wordt vergeten binnen het opleiden van trainers/leiders, is wat van er van hen wordt gevraagd op pedagogisch gebied. Het pedagogisch handelen van de trainer/leider wordt in de meeste cursussen niet behandeld. Een groot gemis… want daar is juist waar de trainers veelal begeleiding in vragen! Wanneer er geen veilig leerklimaat is gecreëerd, of er geen controle is over het team, zal er tot goede inhoudelijke training niet veel komen."

  • Vier bijeenkomsten
  • September 2021 (afhankelijk van de corona-richtlijnen)
  • Maximaal 100 deelnemers

3a. Opleiding voor vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging. Het geeft sporters de kans om melding te maken van en steun te zoeken bij ongewenst gedrag. In deze opleiding krijgen vertrouwenscontactpersonen de juiste informatie en kennis waardoor zij deze rol op zich kunnen nemen binnen de vereniging. Leer meer over de rol en de positie van een VCP binnen een vereniging, ontvang handvaten om vertrouwelijke gesprekken te voeren en leer hoe je binnen het beleid kan functioneren, te reflecteren en om te gaan met emoties. Ook wordt er ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding. Lees meer

  • Voorbereidende online module (30 min) en één of twee bijeenkomsten
  • 13 en 20 april
  • Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers

3b. Ben je op zoek naar meer ondersteuning rondom een ‘veilig sportklimaat’?

Iedere vereniging wil dat leden in een veilige omgeving met plezier kunnen sporten. Het landelijk programma 'Veilig Sportklimaat' is bedoeld om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te gaan. Om een veilig sportklimaat te creëren binnen jouw vereniging is het hebben van een VCP één van de criteria. Ook het hebben van een pestprotocol, gedragsregels, EHBO’ers en VOG-verklaringen is onderdeel van het veilig sportklimaat. Heb je bij een van deze onderwerpen ondersteuning nodig? Klik dan onderstaande button ‘Opleiding VCP & Veilig Sportklimaat’. We bekijken welke ondersteuning we kunnen bieden.

VOL: aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Toch interesse? Laat het Manon weten via manon@negen.nl. Wellicht kan de opleiding bij genoeg interesse later in het jaar of volgend jaar nogmaals gestart worden.

Gratis deelnemen?

Interesse om kosteloos deel te nemen aan één of meerdere opleidingen? Dat kan! Geef je interesse door via bovenstaande buttons. Als partner van het Horster Sportakkoord heb je voorrang om als eerste deel te nemen aan de opleidingen. Op basis van het aantal aanmeldingen en de geldende corona richtlijnen bekijken we hoeveel deelnemers er per vereniging kunnen deelnemen en wanneer en hoe (fysiek of digitaal) de opleidingen georganiseerd worden. Hierover word je later nog geïnformeerd.

Zelf een aanvraag indienen of een trainersopleiding laten vergoeden?

Laat ons weten op welk gebied jouw vereniging ondersteund of geïnspireerd wil worden. Wij bundelen de vragen en bekijken of er een opleidings- of ondersteuningsmogelijkheid is die we vanuit de services (gedeeltelijk) kunnen financieren. Wil je trainers een opleiding laten volgen vanuit de bond en zou je graag willen dat dit (gedeeltelijk) gefinancierd wordt vanuit het servicebudget? Laat dit ons dan ook weten! Wij bekijken samen met de Adviseur Lokale Sport welke aanvragen er binnen komen en gaan na wat de mogelijkheden hierin zijn.

Neem bij vragen of interesse contact op met verenigingsondersteuner Manon van Veghel via manon@negen.nl of bel naar 06-28391997.