Expeditie Sevenum

Expeditie Sevenum is een vervolg van Sportdorp Sevenum. Het is een samenwerkingsverband met als doel het inspireren en samenbrengen van diverse partijen op het gebied van sport, bewegen, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn in de dorpen Evertsoord, Kronenberg en Sevenum. Verenigingen worden samengebracht. Ze ondersteunen elkaar bij knelpunten en werken samen nieuwe ideeën uit. Expeditie Sevenum is er voor alle verenigingen in deze drie dorpen.

Samenwerken werkt

Binnen de verenigingen zijn er al verschillende werkgroepen gestart met verschillende ideeën. Zoals het creëren van naschools aanbod en een vrijwilligerspoule. De werkgroep Verenigen creëert een netwerk aan vertrouwenspersonen voor alle verenigingen in Evertsoord, Kronenberg en Sevenum.