Inhoud en acties uit het Sportakkoord

Het Horster Sportakkoord wordt ingevuld en gerealiseerd vanuit drie programmalijnen, te weten:

  1. Actief aan de Maas
  2. Meedoen aan de Maas
  3. Verenigen aan de Maas

Actief aan de Maas

De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren in de gemeente Horst aan de Maas krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen.

Zie onderstaand een actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn en het sportakkoord:

Het initiatief Beweeg Helden is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Sport aan de Maas en Hosema. Met dit initiatief willen we kinderen (groep 4 t/m 7) die al een aantal sportverenigingen hebben geprobeerd of de drempel naar een reguliere sportvereniging te groot vinden vertrouwen geven in verschillende bewegingssituaties. Onder begeleiding van beweegcoach Ruud is een beweeggroep met gelijkgestemde leeftijdsgenootjes op 26 oktober jongstleden aan de slag gegaan met allerlei bewegingsvormen, met als doel beter te bewegen en met een aantal thema’s zoals samenwerken, zelfvertrouwen, winnen-verliezen. Uiteindelijk gaan we samen op zoek naar een structureel sportaanbod waar het kind zich op zijn of haar gemak voelt.

Meedoen aan de Maas

Inwoners in de gemeente Horst aan de Maas worden actief samengebracht, waarbij sport en bewegen een verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen is een middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te versterken en eenzaamheid tegen te gaan.

Zie onderstaand een actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn en het sportakkoord:

Naar aanleiding van het Sportakkoord heeft Dichterbij de wens uitgesproken om een Genietlidmaatschap op te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij willen graag dat hun talenten mee kunnen doen in de gemeenschap. Dat idee is tijdens de eerste bijeenkomst van het Sportakkoord omarmt, waarna is besloten dit idee ook voor ouderen in te zetten. Het idee is mensen met een verstandelijke beperking en ouderen ludieke fan of supporter te laten worden van verenigingen, sportaccommodaties of andere gemeenschapsprojecten in de gemeente Horst aan de Maas. Met het Genietlidmaatschap willen we uitdragen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van sporten, bewegen, cultuur en verenigingen, ongeacht zijn of haar beperking.

Verenigen aan de Maas

Sportverenigingen in Horst aan de Maas zijn belangrijk voor de ontmoeting en leefbaarheid in de dorpen. We streven naar vitale verenigingen die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen.

Zie onderstaand de actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn:

Vanuit het sportakkoord is het idee ontstaan om leden, kader of een initiatief binnen het verenigingsleven te eren/waarderen middels het uitreiken van een sportwaarderingsprijs. Een werkgroep (Marieke van Asten - SV Oxalis, Ton Sanders - Osredlem, Martijn Wismans -VV Hegelsom, Bas Janssen - HOVOC, Frans Verhaag – gemeente Horst aan de Maas en Joey Rutten – Sport aan de Maas) is aan de slag gegaan met dit initiatief. Gezien de huidige onzekerheid over het aantal bezoekers dat op verantwoorde manier toegelaten kan worden, heeft de organisatie besloten ook deze avond tot nader order uit te stellen. Maar uitstel is geen afstel! Wordt vervolgd dus.